BMI Calculator

Bədən indeksinin hesablanması

20.0

Normal çəki

20 kg
100 sm