Kontrol zamanı aparılan müayinələr:

Əməliyyatdan əvvəl aparılan müayinələr

1. Qanın ümümi analizi
2. Qanın biokimyəvi analizi: ALT, AST, GGT, ümumi bilirubin, düz və qeyri-düz bilirubin, LDL, HDL, trigliseridlər, ferritin, qlükoza, qlikohemoqlobin, TSH, kortizol, xolesterin, kreatinin, CRP, TSh, T4(sərbəst), sidik cövhəri(UREA)
3. Qanın laxtalanması: İNR, APTT, protrombin müddəti
4. Qanda infeksiyalar: Hepatit B, Hepatit C, Spid, Sifilis
5. Qan qrupu və rezus faktoru
6. Ürəyin elektrokardioqrafiyası(EKQ), ürəyin ultrasəs doppler müayinəsi(EXO)
7. Ağ ciyərlərin Rentgenoskopiyası
8. Qarın boşluğunun Ultrasəs müayinəsi
9. Mədənin qastroskopiyası